engångsnyckel

(one-time key)krypteringsnyckel som bara används en gång. – I äldre kryptering använde man engångskrypto som ett sätt ha engångsnycklar: sändare och mottagare hade tillgång till två identiska serier med nycklar som användes i tur och ordning. – I modern kryptering utväxlar parterna däremot nycklar i början av varje session. De använder först asymmetrisk kryptering för att räkna fram och komma överens om två identiska nycklar. Sedan använder de dessa nycklar för symmetrisk kryptering vid ett enda tillfälle. Symmetrisk kryptering är nämligen mycket snabbare än asymmetrisk kryptering.

[kryptering] [ändrad 7 november 2019]