engångsnyckel

(one-time key) – krypteringsnyckel som bara ska användas en gång. I äldre kryptering använde man engångskrypto: sändare och mottagare hade tillgång till två identiska serier med nycklar som användes i tur och ordning. I modern kryptering utväxlar parterna nycklar i början av varje session – de använder först asymmetrisk kryptering för att utväxla nycklar. Sedan använder de dessa nycklar för symmetrisk kryptering. Symmetrisk kryptering är nämligen mycket snabbare än asymmetrisk kryptering.