engångsnyckel

(one-time key)krypteringsnyckel som används bara för en session. Kallas också för sessionsnyckel (session key). Strikt räknat kan engångsnycklar användas flera gånger, men då under en och samma utväxling av information. Informationen kan utväxlas mellan mänskliga användare eller mellan datorer. – I äldre kryptering använde man engångskrypto som ett sätt ha engångsnycklar: sändare och mottagare hade tillgång till två identiska serier med nycklar som användes i tur och ordning. – I modern kryptering utväxlar parterna däremot nycklar i början av varje session. De använder då först asymmetrisk kryptering för att räkna fram och komma överens om två identiska nycklar. Sedan använder de dessa nycklar för symmetrisk kryptering under en enda session. Symmetrisk kryptering är nämligen mycket snabbare än asymmetrisk kryptering.

[kryptering] [ändrad 12 oktober 2020]