gestalttext

Företaget Ordning & Redas logotyp, skrivet ORD NIN G&R EDA.
Så får man skriva – i gestalttext.

i grafisk formgivning: text som har formgetts främst för att se bra ut, till exempel i en logotyp. I gestalttext följer formgivaren inte de vanliga reg­ler­na för stor och liten bokstav och avstavning. Fram­för allt är det företagsnamn och produktnamn samt text på skyltar som skrivs som gestalttext.

[typografi] [ändrad 10 augusti 2017]