glyf

tecken sett enbart som form, utan hän­syn till be­ty­del­sen. Om man i stället ser till tecknets be­ty­del­se och funk­tion kallas det för karaktär. – Exempel: latinska alfabetets C och ryska C är samma glyf, eftersom de ser lika­dana ut, men de är olika karak­tärer, eftersom ryska C motsvarar S i latinska alfabet. – Glyf, på engelska glyph, är från början ett grekiskt ord som betyder rist­ning. – Se också homograf, betydelse 2.

[tecken] [ändrad 16 december 2021]