glyf

(glyph) – tecken sett enbart som form, utan hän­syn till be­ty­del­sen. Om man i stället ser till tecknets be­ty­del­se och funk­tion kallas det för karaktär. – Exempel: latinska alfabetets C och ryska C är samma glyf, eftersom de ser lika­dana ut, men de är olika karak­tärer, eftersom ryska C motsvarar S i latinska alfabet. – Glyf är från början ett grekiskt ord som betyder ’rist­ning’. – Se också homograf, betydelse 2.