GNU/Linux

– annat namn på Linux, se också GNU.

[linux] [ändrad 8 september 2017]