Google Earth

satellitfoton av hela jordklotet, sammanställda av Google till en detaljerad världskarta som kan visas på datorer. – Upp­lös­ningen vari­erar, men ofta kan man se en­skilda bygg­nader och ibland också per­soner på bilderna. – Google Earth lanserades 2005 och bygger på arbete som har utförts av företaget Keyhole, ursprung­ligen finansi­erat av CIA, men 2004 köpt av Google. – Google Earth ska skiljas från Google Maps, som är kon­ven­tio­nella kartor. – För att kunna använda Google Earth måste man ladda ner ett speciellt program. – Se google.com/earth. – I Sverige kallades Google Earth under en tid för Google Jorden.

[geo] [ändrad 19 september 2018]