Google faktakontroll

Google fact check – tjänst som uppger ifall omstridda påståenden i Googles sökresultat är sanna eller falska. Den infördes i april 2017. Ordet Fakta­kon­troll eller Fact check visas som en länk vid en del sökresultat. – Det är inte Google som bedömer ifall påståenden är sanna eller falska, utan det görs av webbpublikationer som Google, efter ansökan, har bedömt som tro­värd­i­ga. Det är de publikationerna som lägger till länken Faktakontroll. Inget utesluter att två sådana publikationer kan ha motsatt upp­fatt­ning om ett påståendes riktighet. Antalet sidor med faktakontroll är in­led­nings­vis av na­tur­liga skäl mycket litet. – Läs mer i Googles blogg och på Googles hjälpsidor.

[källkritik] [sökmotorer] [ändrad 29 augusti 2017]