governance

engelsk term för hur en organisation ska ledas. Alltså inte vilka beslut som ska fattas, utan hur det ska gå till när man fattar beslut i organisationen. På svenska kan man säga regelverk eller styrelseskick.

[företag och ekonomi] [språktips] [ändrad 2 september 2020]