Governmental advisory committee

(GAC) – ett rådgivande organ knutet till ICANN (ett av internets topporgan). – GAC be­står av representanter för nästan två hundra länder. GAC är rådgivande, och fastställer rikt­linjer för ICANN, men kan inte direkt styra ICANN:s verksamhet. – GAC fick större betydelse för ICANN efter september 2009, då USA:s regering släppte en del av kontrollen över ICANN. Förändringen har kritiserats eftersom den kan ge odemokratiska länder större möjlighet att införa censur på internet. – Se gac.icann.org.

[internets ledande organ] [ändrad 2 februari 2021]