gradvis nedsättning

(graceful degradation) – om driftsäkerhet: förmåga att fortsätta fungera i begränsad omfattning eller med lägre hastighet, trots fel.

[drift] [driftsäkerhet] [ändrad 12 juni 2020]