gridlock

stockning – motsvarigheten till trafikstockning i programkörning: datorn slutar att arbeta, eller arbetar mycket långsamt, därför att det är slut på lediga resurser som minnesplatser. Det krävs att någon eller några processer släpper ifrån sig resurser.  – Språkligt: När det gäller biltrafik beskriver termen gridlock i strikt bemärkelse en låsning i trafiken: A står i vägen för B, som står i vägen för C, som står i vägen för D, som står i vägen för A. Ingen av dem kan flytta sig innan någon annan av dem har gjort det. Detta behöver inte bero på att trafiken är tät. Men ordet gridlock används ofta om alla slags trafikstockningar, och inom it har ordet den mindre precisa betydelsen. Grid står här för ett rutnät av gator. – Jämför med dödläge (deadlock).

[datorvetenskap] [programmering] [ändrad 6 april 2021]