dödläge

(deadlock) – när inget händer i en programkörning därför att två processer väntar på att den andra processen ska bli klar och släppa ifrån sig en resurs. Det kan också vara tre eller flera processer i en kedja. Ingen av processerna kan avslutas innan den andra avslutas. Båda väntar på den andra. – Den nederländska programmeringsexperten Edsger Dijkstra har utveck­lat en algoritm för hur man und­viker att det upp­står dödläge: bankmannaalgoritmen (se Wikipedia). – Se också contention, gridlock och aktivt dödläge (livelock). – Språkligt: Benämningen baklås för deadlock förekommer ibland på svenska, bland annat i den svenska artikeln om dödläge i Wikipedia. Men baklås är en missvisande benämning, eftersom baklås är något annat än dödläge: baklås är när ett lås krånglar så att det inte går att låsa upp på normalt sätt. Det är inte en låsning som inbegriper två eller flera ömsesidigt beroende parter. ”Dödlås”, som man också ser ibland, är inte ens svenska.

[programmering] [ändrad 4 april 2018]

Dagens ord: 2018-04-04