gutter

i typografi: se bunt. – Gutter används på engelska också i stället för alley, se spaltmellan­rum. – Gutter har också gett upphov till de mindre fackspråkliga försvenskningarna ”ränna” och ”rännsten”, som oftast verkar syfta på spaltmellanrum.

[typografi] [ändrad 27 februari 2022]