spaltmellanrum

mellanrum mellan två eller flera spalter på samma sida. – Spaltmellanrummen ska skiljas från marginalerna och från bunten i tryckta publikationer. Den korrekta engelska termen är alley. Ibland kallas spaltmellanrum för gutter, men gutter är i strikt terminologi engelska för bunten.

[typografi] [ändrad 29 april 2018]