typsnittsvariant

i typografi: variant av typ­­snitt, till exempel rak, mager, kursiv, halvfet, fet och kapitäler. – Den variant som används i löpande text (bröd­­text) brukar kallas för rak stil eller normal, men kan också vara en mager variant. – I stället för typ­­snitts­variant säger man ofta bara snitt­­variant. – Typ­­snitts­­varianter kallas också för vikter efter engelska weights. – Mer typografi.