Hamiltons problem

att i ett nät av noder och förbindelser mellan noderna hitta en väg som går genom varje nod exakt en gång och slutar i utgångspunkten. – Noderna och förbindelserna kan till exempel motsvara städer och vägar. Det spelar ingen roll hur lång vägen är. Om man hittar en väg som leder tillbaka till utgångspunkten kallas den för en Hamiltonsk cykel. Hamiltons problem räknas till de NP-fullständiga problemen. – Jämför med handelsresandeproblemet. – På engelska: the Hamiltonian path problem eller the Hamiltonian cycle problem. Uppkallad efter den irländska matematikern William Rowan Hamilton (1805—1865), se Wikipedia.

[matematik och logik] [ändrad 2 december 2019]