handboksfri

(walk-up-and-use) – mycket lättanvänd; som nästan vem som helst kan använda direkt, utan förkunskaper eller särskild utbildning. – Uttrycket används inom användbarhet om informationssystem som användarna kanske bara använder en gång, och som därför måste vara begripliga direkt: till exempel biljettautomater, vägbeskrivningar, museiinformation. – Även: förkunskapsfri.

[användargränssnitt] [ändrad 12 juni 2020]

Dagens ord: 2020-12-08