handboksfri

(walk-up-and-use) – mycket lättanvänd; som nästan vem som helst kan använda direkt, utan för­kun­skaper eller utbildning. – Ut­trycket används i an­vänd­bar­het om informations­system som användarna kanske bara använder en gång, och som därför måste vara begripliga direkt: till exempel biljett­auto­mater, väg­beskrivningar, musei­information. – Även: för­kun­skaps­fri.