handpekare

i grafiska användargränssnitt: pekare i form av en hand. Används för att markera att man drar (eller kan dra) något från en plats till en annan på bildskärmen. Det man kan dra kan vara ett textstycke, en bild eller något annat element. Den vanliga pekaren, formad som en pil, brukar automatiskt byta form till en hand när man ska flytta något. – På engelska: grabber hand.

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 24 november 2019]