hangaround

passiv deltagare en som är med i ett dis­kus­sions­forum, men inte skriver något. Samma som lurker.