hanterlig

(tractable) – om matematiska beräkningar: möjlig att räkna ut på rimlig tid. Hur lång tid som är rimligt beror naturligtvis en avvägningsfråga, men vissa problem (se NP) skulle ta hundratals år, eller mer, att lösa och kallas därför för ohanterliga (non‑tractable). – Hanterlighet har att göra med komplexitet.

[matematik] [ändrad 3 december 2018]