hard copy

utskrift (på papper), tryckt exemplar – till skillnad från information i form av en datafil, soft copy.