heap

  1. högen – del av arbetsminnet som vid programkörning reserveras för framtida behov under körningen. Fördelen är att programmet som körs inte behöver be operativsystemet om minnesutrymme varje gång något ska sparas;
  2. en datastruktur – se trappa.

[datastrukturer] [minnen] [ändrad 20 augusti 2020]