datastruktur

(data structure) – sätt att ordna data så att datorprogram kan bearbeta dem effektivt. – Datastrukturer används i programmering, och är normalt inget som vanliga användare behöver veta något om. De är sätt att ordna värden (tal, ord, andra uppgifter) på ett systematiskt och för datorn förutsäg­bart sätt för att underlätta för ett program att hitta data och lösa en uppgift. Elementens plats i datastrukturen anger deras relation till andra element. Informationen kan stå i storleksordning, bok­stavs­ord­ning, kronologisk ordning, hierarkisk ordning eller på något annat sätt som är betydelsebärande för programmet. Även om vi inte brukar kallar det för datastruktur så finns det datastrukturer även i vardagslivet: alfabetiska listor, tidtabeller, inne­hålls­för­teck­ningar, släktträd. – Datastrukturer i program­mer­ing är bland annat listor, stackar, arrayer och trädstrukturer.

[datastrukturer] [ändrad 15 maj 2018]