heltalsöversvämning

(integer overflow) – det att en beräkning ger ett resultat som inte passar i det tilldelade minnesutrymmet. Värdet kan innehålla för många binära siffror, men värdet kan också vara för lågt. Följden blir oftast att talet kapas från toppen: de siffror som står för de högsta värdena kommer inte med. Om resultatet av beräkningen är ett tal som är lägre än minsta tillåtna värdet kan det också hända att värdet ”slår om” – om värdet inte får vara negativt kan 0–1 bli (till exempel) +1 023 (alltså 210-1). I vissa system lagras vid heltalsöversvämning det högsta möjliga respektive lägsta möjliga värdet. Heltalsöversvämning kan ställa till många problem, i synnerhet om programmeraren inte har förutsett det. Men i vissa tillämpningar kan följderna vara betydelselösa. – 2038‑problemet är ett exempel på heltalsöversvämning.

[programmering] [ändrad 29 mars 2020]

Dagens ord: 2018-04-27