heltalsöversvämning

(integer overflow) – det att en beräkning ger ett resultat som inte passar i det tilldelade minnesutrymmet. Värdet kan innehålla för många binära siffror, men värdet kan också vara för litet. Följden blir oftast att talet kapas från toppen: de siffror som står för de högsta värdena kommer inte med. Om resultatet av beräkningen är ett tal som är mindre än minsta tillåtna värdet kan det också hända att värdet ”slår om” – om värdet inte får vara negativt kan 0–1 bli (till exempel) +1023 (210-1). I vissa system lagras vid heltalsöversvämning det högsta möjliga respektive lägsta möjliga värdet. Heltalsöversvämning kan ställa till många problem, i synnerhet om programmeraren inte har förutsett det. Men i vissa tillämpningar kan följderna vara betydelselösa. – 2038‑problemet är ett exempel på heltalsöversvämning.

[programmering] [ändrad 12 mars 2018]

Dagens ord: 2018-04-27