heterogent nätverk

(heterogeneous network, förkortas hetnet) – nätverk för mobiltelefoni som har kompletterats med andra trådlösa tekniker och anordningar för att förbättra täckning och mottagning. Ett sätt är att använda basstationer för inomhusbruk – se femtobasstation.

[mobilt] [ändrad 25 juni 2020]