high speed analysis tool

  1. – typ av program som analyserar affärsdata mycket snabbt;
  2. – Highspeed analysis tool, HAT, – ett program från det nederländska företaget Business Navigator (länk).

[analys] [mjukvara] [ändrad 4 oktober 2019]