high speed analysis tool

  1. – typ av program som analyserar affärsdata mycket snabbt;
  2. – Highspeed analysis tool, HAT, – ett program från det nederländska företaget Business Navigator (länk) (nere i juni 2021).

[analys] [mjukvara] [ändrad 28 juni 2021]