Hofstadters lag

”Det tar alltid längre tid än man hade räknat med, även om man tar Hofstadters lag med i beräkningen.” – Efter författaren och filosofen Douglas Hofstadter (1945).

[lagar] [12 september 2022]