horunge

(orphan) – i typografi: ensamrad, över­given slutrad – ett styckes sista rad som ensam står överst på en sida. – En horunge uppstår när den sista raden i ett textstycke inte får plats på samma sida som resten av stycket. Den hamnar därför ensam överst på den sida som följer. Hor­ungen kan följas av mer text på samma sida eller stå ensam på sidan. Ordet an­vänds också om text i spalter. – Hor­ungar und­viks i all genom­tänkt typo­grafi. Den över­givna raden anses störande av både estetiska och psyko­logiska skäl. – Man skiljer mellan dubbel hor­unge (samma sak som bara horunge) och enkel hor­unge:

  • Enkel hor­unge är när ett stycke delas upp så att första raden i stycket kommer nederst på en sida och resten följer på nästa sida (eller i nästa spalt). Enkla hor­ungar anses numera acceptabla även i god typografisk formgivning. På engelska: orphan;
  • Dubbel horunge eller bara horunge inne­bär att sista raden i ett stycke hamnar för sig, överst på en sida eller överst i en spalt. Det und­viker man i all typo­grafi. På engelska: widow (men se här nedan­för).

– Det vanliga sättet att rätta till (dubbla) hor­ungar är att ge dem säll­skap genom att skjuta över en eller flera rader från före­gående sida. I böcker och tidningar gör man det genom att öka ord­mellan­rummen på sidan närmast före hor­ungen, vilket leder till att färre ord, och därmed färre rader, får plats där. Då måste alltså några rader flyttas till nästa sida, där hor­ungen finns. I ut­skrifter från ord­behandlare kan man göra det genom att lägga till blankrader. De flesta ord­behandlare och sid­redigerings­program kan rätta till horungar automatiskt. – På engelska heter hor­unge widow. Den korrekta betydelsen av widow motsvarar dubbel horunge, men ibland används det också om enkel horunge, fast den engelska facktermen för enkel horunge är orphan (föräldralös). I varje fall finns det ingen an­ledning att använda direkt­över­sättningen änka i någon av dessa be­tydelser. – Under 2014 inleddes en dis­kussion om att hitta ett trevligare ord för hor­unge i denna be­­tydelse (se horunge.se). Det ledde till att de språkvårdande organen Språkrådet och TNC† enades om att rekommendera ensamrad som ersättning för horunge.

[språktips] [typografi] [ändrad 14 juli 2017]

Dagens ord: 2014-11-08