oavsiktligt hot

i it-säkerhet: hot som beror på tekniska fel, oavsiktliga fel i program, slarv och missöden som elavbrott. – På engelska: accidental threat. – Alternativ: avsiktligt hot.

[it-säkerhet] [ändrad 19 december 2018]

Dagens ord: 2013-08-15