huvuddomän

domän som ligger direkt under en toppdomän på internet. – Huvuddomäner är normalt de domäner som man registrerar, till exempel idg.se. (.se är toppdomänen, idg.se är en huvuddomän som i sin tur har underdomäner som computersweden.idg.se.) – Huvuddomän motsvarar närmast second‑level domain på engelska. – Termen huvuddomän användes mest när reglerna för registrering av domäner i Sverige var striktare än de är nu.

[domäner] [ändrad 13 september 2018]