hyperlexi

(hyperlexia) – det att man läser för mycket därför att man ständigt tittar på bildskärmar. – Termen används av den amerikanska skribenten Virginia Heffernan (länk) i boken Magic and loss: the internet as art från 2016 (länk). Hon har lånat den från barnpsykologi där den används om barn som läser tidigt och mycket. (Hyper – ’för mycket’, lexi – ’som har att göra med läsning’.)

[konst och litteratur] [ändrad 29 maj 2017]

Dagens ord: 2017-07-08