hyperlexi

det att man läser för mycket därför att man ständigt tittar på bildskärmar. – Termen hyperlexi användes av den amerikanska skribenten Virginia Heffernan (vphefferman.com) i boken Magic and loss: the internet as art från 2016 (länk). Hon har lånat termen från barnpsykologi, där den används om barn som läser tidigt och mycket. – På engelska: hyperlexia. (Hyper – för mycket, lexi – läsning.)

[psykologi] [ändrad 29 maj 2017]

Dagens ord: 2017-07-08