I-formad

(I-shaped) – om fackmän: som har kunskaper som är djupa men inte breda. Har djupa kunskaper om sin specialitet men vet ingenting om annat. – Motsats: T‑formad.

[arbetsliv] [ändrad 16 oktober 2018]