T-formad

(T-shaped) om fackmän: som har kunskaper som är både breda och djupa. Det vill säga: med djupa kunskaper om sin specialitet och goda kunskaper om mycket annat. Motsats: I-formad.