T-formad

(T-shaped) – om fackfolk: som har kunskaper som är både breda och djupa. Det vill säga: med djupa kunskaper om sin specialitet och goda kunskaper om annat. – Motsats: I‑formad.

[arbetsliv] [ändrad 20 januari 2016]