i18n

kort för internationalisation – 18 bokstäver mellan i och n. Förkortningen används inom World Wide Web-konsortiet (W3C). – Se också 1018 monkey under Simian army.

[förkortningar på I] [språk] [ändrad 16 december 2014]