icke-blankt tecken

(non-whitespace character) – tecken som syns vid normal visning på bildskärm eller i utskrift, alltså alla tecken utom blanka tecken. Icke‑blanka tecken är följaktligen bokstäver, siffror, skilje­tecken och andra synliga tecken.

[tecken] [ändrad 9 mars 2018]

Dagens ord: 2013-03-08