IIS

  1. – Internetstiftelsen i Sverige –– den orga­nis­ation som an­svarar för inter­nets svenska toppdomän se. –– IIS an­­svarar för re­gis­tre­ring av domäner under se, och ska också bidra till internets utveckling i Sverige. Vid tvister om rätten till domäner an­vänder IIS alternativt tvistlösningsförfarande. – IIS ger också ut information om hur inter­­net fungerar och om it‑säkerhet. 2014 öppnade IIS ett svenskt internetmuseum. De årliga internet­­dagarna anordnas av IIS. IIS har också det internationella ansvaret för pre‑delegation testing på uppdrag av ICANN. – Se iis.se. – IIS grundades 1997 och hette då Stiftelsen för internetinfrastruktur. Fram till juni 2015 använde IIS som varu­märke .SE (Punkt SE), se press­med­de­lande: länk;
  2. – se I2S (audio).

[branschorganisationer] [domäner] [förkortningar på I] [ändrad 15 november 2018]