imperativ programmering

programmeringsstil där programmeraren anger hur en uppgift ska lösas. – Programmeraren måste ange i vilken ordning instruktionerna ska utföras. De flesta programspråk är avsedda för imperativ programmering, och det är också det sätt att programmera som nybörjare först bekantar sig med. – På engelska: imperative programming. – Alternativet kallas för deklarativ programmering. – Läs mer i Wikipedia.

[programmering] [ändrad 4 oktober 2018]