deklarativ programmering

programmeringsstil där programmeraren anger vad som ska göras, inte hur beräkningen ska gå till. Man beskriver inget exekveringsflöde. I princip kan instruktionerna anges i vilken ordning som helst. En typ av deklarativ programmering är funktionell programmering. Språk för deklarativ programmering kallas för deklarativa språk. Alternativet till deklarativ programmering kallas för imperativ programmering. – Läs mer i Wikipedia.

[programspråk] [ändrad 16 augusti 2019]