Inactive account manager

funktion för hantering av Google-konton som inte används. – Användaren kan ställa in vad som ska hända med materialet på kontot när kontot inte har använts en viss tid. Man kan ange att allt som sparats på kontot ska raderas, eller att en eller flera andra personer ska få tillgång till informationen. Det är ett digitalt testamente. (Se också digital estate.) – Eftersom inaktiviteten kan bero på att kontohavaren har avlidit kallas tjänsten ibland för Google Death. – Se Googles supportsidor.

[it-liv] [webbtjänster] [ändrad 30 oktober 2017]

Dagens ord: 2013-04-12