digital estate

digitalt dödsbo – en persons tillgångar på nätet (se digital assets, digitala tillgångar). – Uttrycket syftar i synnerhet på lösenords‑skyddade konton som kan bli oåtkomliga för de efterlevande efter ägarens död. Det finns företag som låter personer deponera sina konton och lösen­ord medan de lever så att de kan överlämnas till dödsboet efter deras död. Sådana företag kallas för digital estate management services. – Se också digitalt testamente och Inactive account manager.

[it-liv] [ändrad 5 augusti 2017]