inbyggd affärsanalys

(embedded business intelligence)affärsanalys som är en inbyggd funktion i affärsprogrammen och som alltså inte körs som separata program.

[affärssystem] [ändrad 4 oktober 2018]