incident response

inom it-säkerhet: incidenthantering – upptäckt, identifiering och rapportering av incidenter samt att man sätter in åtgärder enligt en förberedd plan.

[it-säkerhet] [ändrad 13 januari 2020]