Indect

slutfört EU-finansierat projekt för utveckling av teknik för upptäckt av brott och hot. Projektet pågick 2009—2014. – Upp­täckt av brott och hot skulle ske genom kamera­­över­­vak­ning på all­­männa platser och genom övervak­ning av tele- och data­­kommu­nika­tion. Pro­jektet hade en budget på 15 miljoner euro, och genom­fördes av forskare i många EU‑länder. – Projektet kritiserades för att det bidrog till övervakningen av med­­borg­arna. Det talades bland annat om att Indect ut­vecklade teknik för upp­­täckt av ”abnormt beteende”, vilket Indect för­nekade (men se Samurai). – Indect‑projektet bedrev ingen spaning eller över­vakning; där­emot kunde pro­jektet ut­veckla metoder som medlems­­stat­erna kunde använda. – Officiell webbsida var indect-project.eu (stängd, arkiverad), men se slutrapporten (länk). – Se också stopp-indect.info (från 2012).

[övervakning] [ändrad 3 september 2018]

Dagens ord: 2012-12-09