infogningsläge

(insert mode) – textinmatning där de tecken man skriver förskjuter efterföljande tecken, om det finns några, åt höger i stället för att radera dem. – Infog­nings­läge är numera standard i ord­behand­ling och annan datori­serad text­behand­ling. Om man till exempel lägger till ett extra ord i mitten av en mening som man redan har skrivit så makar resten av meningen på sig (ordflytt). Inget försvinner. – Infog­nings­läge kan, om det behövs, aktiveras med tangenten Insert, som finns på en del tangent­bord. – Alternativet till infognings­läge är över­skriv­nings­läge, som också kan aktiveras med tangenten Insert. Insert‑tangenten används alltså oftast för att växla mellan de två lägena.

[ordbehandling] [ändrad 27 februari 2022]