överskrivningsläge

textinmatning där nya tecken raderar eventuella efterföljande tecken i stället för att skjuta dem åt höger. Det är ovanligt i moderna program, men i vissa program kan man aktivera det. Det sker oftast av misstag med insert‑tangenten. Det vanliga är infogningsläge, som vid behov också aktiveras med insert‑tangenten. Insert‑tangenten används alltså oftast för att växla mellan de två lägena. Ibland kan man också aktivera överskrivnings­läge med delete‑tangenten. – På engelska: overtype mode.

[tangentbord] [ändrad 14 augusti 2019]

Dagens ord: 2015-03-29