överskrivningsläge

textinmatning där nya tecken raderar eventuella efterföljande tecken i stället för att skjuta dem åt höger. – Överskrivningsläge är ovanligt i moderna program, men i några program kan man aktivera det. Det sker oftast av misstag med insert‑tangenten (om det finns en sådan). – Det vanliga är infogningsläge, som vid behov också aktiveras med insert‑tangenten. Insert‑tangenten används alltså oftast för att växla mellan de två lägena. Ibland kan man också aktivera överskrivnings­läge med delete‑tangenten. – På engelska: overtype mode.

[tangentbord] [ändrad 22 juni 2022]

Dagens ord: 2015-03-29