information rights management

(IRM) – funktion i Office 2003 för att underlätta rättighetshantering. Ger möjlighet att för varje enskild fil ange vilka begränsningar som gäller för åtkomst och spridning.

[it-säkerhet] [ändrad 6 november 2018]