rättighetshantering

rights management – beteckning på tekniker för att skydda upphovsrätten till digitala verk och för att försvåra otillåten eller oavsiktlig spridning av skyddat material.

[upphovsrätt] [ändrad 1 november 2017]