information silo

informationsskorsten, informations­silo – kritisk be­teck­ning på informationsresurser som bara är åt­kom­liga för ett fåtal per­soner, eller bara för en viss avdelning i en organisation. (Informationen är inte åtkomlig i sidled.) I synnerhet om detta inte beror på höga sekretess­krav utan bara på dålig utformning av systemet. – Se också skorsten (för engelska silo).

[informationshantering] [ändrad 7 april 2020]