skorsten

vertikal verksamhet som till stor del är isolerad från andra vertikala verksam­heter i samma organisation, i synnerhet om det gäller it‑system. – Med en vertikal verksam­het menas något som ut­förs från början till slut. Inom it kan det förekomma att marknadsavdelningen har ett system, personalavdelningen har ett annat och ekonomiavdelningen har ett tredje. Det kan leda till att samma information måste läggas in, rättas och tas bort i de tre systemen var för sig, vilket bland annat kan leda till problem med behörigheter – en person som har slutat kanske fortfarande står kvar som anställd i ett av systemen. Trender och förändringar som upptäcks i ett av systemen kanske inte upptäcks i de andra, vilket leder till dubbelarbete och suboptimering. I tillverkande industrier kan det hända att avdelningar inte samordnar sina inköp och därför får betala onödigt mycket. På engelska brukar man tala om silos (men se stove­pipe och stovepipe application). På svenska kallas det också för stuprör. – Ett mål med affärssystem är att samordna informationen.

[företag och ekonomi] [it-system] [ändrad 29 juli 2020]