infusion

användning av artificiell intelligens i vanliga program och tjänster utan att användarna behöver märka det. – Termen infusion i denna betydelse användes först av Emma Engström (länk) och Pontus Strimling (pontusstrimling.com)Institutet för framtidsstudier (iffs.se) i denna artikel från 2020. – Infusion kan också vara tillsats, ingjutande eller extraktion med hett vatten (som när man lagar te).

[ai] [8 juni 2021]

Dagens ord: 2021-07-09