InIT

Intagnas it – ett it-nätverk för fångar i svenska fängelser. Det ger be­gränsad till­gång till internet. Syftet är att fångarna ska skaffa sig vana vid datoranvänd­ning och inter­net före fri­giv­ningen. – InIT 1.0 har funnits sedan 2003, InIT 2.0 togs i bruk hösten 2015. – Se artikel (arkiverad) på Kriminalvårdens webbsidor (från 2016).

[förkortningar på I] [juridik] [nätverk] [ändrad 29 augusti 2020]